PLA D’IGUALTAT

ESCALADORAS

A Climbat, sempre hem sostingut la convicció que la veritable escalada inclou a totes les persones, sense distinció de gènere. Com a empresa, l’equitat és un pilar fonamental en la nostra filosofia, i entenem que és un principi ètic i professional que hem d’aplicar en totes les nostres activitats i decisions.

La igualtat forma part de la nostra identitat i esperit com a empresa, per aquest motiu, el passat 26 de setembre de 2022, vam registrar el nostre Pla d’Igualtat, tal com es recull en la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva modificada pel RD 6/2019.

Abans d’elaborar el Pla d’Igualtat, vam realitzar un exhaustiu diagnòstic i auditoria per a avaluar la nostra situació en termes d’igualtat de gènere. Aquest procés va ser el punt de partida que ens va permetre implementar una sèrie de mesures destinades a aconseguir una veritable igualtat.

El nostre objectiu és eliminar qualsevol forma de discriminació per raons de gènere i integrar la perspectiva de gènere com a part integral de la nostra responsabilitat social empresarial. En aquest sentit, vam establir objectius clars, així com estratègies i pràctiques concretes per a aconseguir-los.

Per a aconseguir aquest objectiu general, es van plantejar els següents objectius específics:

 • Igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol lloc de treball.
 • Incorporar el principi d’igualtat en la gestió i organització.
 • Igualtat d’oportunitats en la formació i en la promoció.
 • Augmentar els coneixements de la plantilla respecte a les mesures de conciliació existents en l’empresa.
 • Aconseguir la paritat en la representació.
 • Eliminar el sexisme i els estereotips de gènere.
 • Evitar les discriminacions per raó de sexe.
 • Equilibrar la presència en els diferents nivells i grups.
 • Promoure la igualtat salarial.
 • Assegurar la participació equilibrada en les diferents accions formatives adoptades.
 • Estimular l’existència d’un entorn laboral igualitari.
 • Intervenir contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 • Prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.
 • Erradicar l’ús sexista del llenguatge.
 • Projecció d’una imatge d’empresa d’acord amb el principi d’igualtat.
 • Realització d’accions de comunicació per a promoure la igualtat en l’esport.
 • Implantació de polítiques igualitàries que garanteixin l’equitat en els esdeveniments Climbat.

Un aspecte fonamental en aquest procés és la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, integrada per diferents membres de l’equip, i la responsabilitat del qual és fomentar la igualtat d’oportunitats en l’empresa i realitzar un seguiment regular del pla. Aquesta comissió es reuneix almenys cada sis mesos per a avaluar el progrés de l’empresa, revisar les accions realitzades en els últims mesos i planificar les futures intervencions necessàries.

En les reunions realitzades en l’any passat s’han treballat els següents punts:

 • Impulsar els cursos de formació en material d’igualtat
 • Difusió de l’existència del Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe
 • Afavorir la conciliació i la corresponsabilitat
 • Incrementar la presència femenina en llocs de responsabilitat
 • Inclusió de 2 noves dones en llocs de coordinació a través de la promoció interna en els llocs vacants.
 • Acords amb associacions esportives per a dones
  • Almas Libres – Women’s Community
  • Club Deportivo Muyerada
  • Montañeras de Adeban
  • Equipo Nacional Mujer Júnior Kayak
 • Lectura de manifest per a l’eliminació de la violència contra les dones (25N) en el marc del Winter Festival

Formació en material d’igualtat

A Climbat, fomentem la igualtat oferint als nostres treballadors l’oportunitat de participar en formacions especialitzades. Aquestes sessions aborden temes crucials d’equitat de gènere, promovent un entorn inclusiu i respectuós. La nostra iniciativa cerca conscienciar i empoderar a la comunitat, brindant eines per a reconèixer i abordar desafiaments relacionats amb la igualtat en tots els aspectes de la vida. Creiem que l’educació és clau per al progrés, i en capacitar als nostres membres, enfortim el compromís amb valors fonamentals de justícia i respecte mutu. Junts, avancem cap a un futur més equitatiu i solidari.

 • Formació en línia de 10 hores de durada sobre IMPULS DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES
 • Formació en línia de 10 hores de durada sobre CONCEPTES BÀSICS SOBRE IGUALTAT I PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT, SEGONS ART. 12 DE LA EL 10/2022 DEL 6 DE SETEMBRE, DE GARANTIA INTEGRAL DE LLIBERTAT SEXUAL.
 • Formació en línia de 2 hores de durada sobre LA COMUNICACIÓ NO SEXISTA

Millores aconseguides

Cal destacar que, des de la fase de diagnòstic, algunes de les millores aconseguides en matèria d’igualtat són:

 • Utilització del llenguatge inclusiu en les ofertes d’ocupació publicades i en la definició de llocs de treball existents en l’empresa, així com en les comunicacions internes i externes.
 • Establiment, promoció i difusió d’un protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 • Increment del nombre de dones participants en la Lliga Climbat, passant de 188 a 223, la qual cosa suposa un increment del 18%.
 • Increment del nombre de nenes i joves participants en la Lliga Infantil Climbat 22-23 respecte a la Lliga Infantil Climbat 21-22, passant de 544 a 625, la qual cosa suposa un increment del 15%
 • Ús paritari d’imatges en els diferents canals de comunicació i gràfiques generades per part del departament de màrqueting de l’empresa.
 • Increment del seguiment per part de les dones en els nostres canals de comunicació. Actualment el 49,5% dels seguidors de l’Instagram de Climbat Centers són dones.

Futurs àmbits d’actuació

Durant l’any vinent Climbat realitzarà diferents accions per a continuar fent passos en matèria d’igualtat. Els futurs àmbits d’actuació són:

 • Organització d’esdeveniments i activitats no mixtes per a potenciar l’escalada i l’esport femení i difusió d’entitats o grups d’escalada per a dones.
 • Organització de xerrades, presentacions de llibres o documentals, taules rodones, exposicions o altres actes duts a terme per dones, que posin en valor els assoliments d’escaladores i entitats relacionades amb l’escalada en femení.
 • Monitoratge del nombre de sòcies, clientes amb bons, usuàries de cursos i grups d’escalada i nenes i joves de l’escola d’escalada per a poder realitzar un pla d’actuació amb l’objectiu de fomentar l’esport femení.

Climbat reitera el seu compromís de continuar implementant polítiques que assegurin la igualtat i la seguretat de les dones en els nostres centres, i de continuar recolzant el desenvolupament de l’esport femení com un dels principals objectius de la nostra empresa.

  × ¿Cómo puedo ayudarte? Available from 10:00 to 17:00